Marketing voor ZZP'ers

Hier vind je achtergrondinformatie en uitleg over begrippen en termen die in de marketing worden gebruikt. Veel van de termen die je hier kan vinden, vind je ook terug in de sales. Simpelweg omdat marketing en sales onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Vaak worden de Engelse benamingen gebruikt. Waar mogelijk vind je hier ook de Nederlandse benaming er voor.


Artikelen in Marketing voor ZZP'ers