Privacy verklaring Yolanda Aartse, Business coach voor ZZP'ers

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het verplicht een privacy policy te hanteren. Hierin staat vermeld welke persoonsgegevens ik verzamel, waar ik deze voor gebruik en hoe deze worden opgeslagen en beveiligd. 

Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op deze website.    

Algemeen

Yolanda Aartse is statutair gevestigd aan de Buitenbassinweg 526, 3063TC te Rotterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64408957. Ik ben per e-mail te bereiken via info@yolandaaartse.nl. Ook voor vragen over de privacyverklaring kan je memailen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Yolanda Aartse omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Yolanda Aartse hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Yolanda Aartse aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Yolanda Aartse valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Yolanda Aartse behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2022.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yolanda Aartse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:                       

-  Voor- en achternaam                                                                                                                  

 - E-mailadres                                                                                                                                    

 - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn.

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer.

Yolanda Aartse verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Yolanda Aartse geen contact met je opnemen. Daarnaast is Yolanda Aartse in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens wilt verstrekken, ben ik niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat ik niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dit geval bij jou.

Cookies 

Yolanda Aartse maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Yolanda Aartse bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels. Facebookpixels houdt bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Yolanda Aartse aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en wij daarnaast op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Yolanda Aartse gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd.Lees hier meer over cookies.

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Yolanda Aartse. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Yolanda Aartse is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Yolanda Aartse raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Yolanda Aartse zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Yolanda Aartse handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

Mailblue, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

De Huddle voor het faciliteren van de online-trainingen. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van de Huddle, die gevestigd is in Nederland.

Mollie, voor het verwerken van betalingen.

Plug & Pay voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Plug & Pay in samenwerking met Mollie verwerkt.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yolanda Aartse blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Yolanda Aartse op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging 

Yolanda Aartse heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacy rechten 

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen over Yolanda Aartse met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info@yolandaaartse.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.